logo.jpg @ bentmosfjell.no
@ politiskteori.no
@ public-choice.no
@ idehistorie.no
@ institutt.no
@ individualisme.no
@ libertarianisme.no
@ anarkisme.no
@ politikken.no
@ partier.no
@ kongelige.no
Education is to replace an empty mind with an open one.
- Malcolm S. Forbes
Kampen mot ondskap er viktigere enn noengang. På disse sidene linkes til ulike onde institusjoner. Her er de viktigste:

Skattedirektoratet
- Utbytter alle mennesker systematisk gjennom å stjele deler av deres eiendeler.

Stortinget
- Plager mennesker gjennom en rekke krenkende reguleringer, forbud og påbud.

Statskirken
- Krenker religionsfrihet gjennom å påtvinge mennesker et spesielt trossyn.

Fremtiden i våre hender
- Kjemper for en politikk som vil lede til barbari og massedød om den blir gjennomført.

The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.
Edmund Burke, 1770
Det ondes problem
Enten vil Gud avskaffe det onde og kan ikke; eller han kan, men vil ikke; eller han verken kan eller vil; eller han både kan og vil. Hvis han vil og ikke kan, er han maktesløs, og det kan man ikke regne med hos Gud. Hvis han kan, men ikke vil, er han ondsinnet, og det er like fremmed for Gud. Hvis han verken vil eller kan, er han både ondsinnet og maktesløs og dermed ikke Gud. Men hvis han både vil og kan, hvilket er det eneste som sømmer seg for Gud, hvor kommer da det onde fra, og hvorfor avskaffer han det ikke?
Epikur, gresk filosof (341-271 f.Kr.)
Innhold
- Forsiden
- Ondskap
- Linker