logo.jpg @ bentmosfjell.no
@ politiskteori.no
@ idehistorie.no
@ institutt.no
@ individualisme.no
@ libertarianisme.no
@ anarkisme.no
@ politikken.no
@ partier.no
@ ondskap.no
@ kongelige.no
Education is to replace an empty mind with an open one.
- Malcolm S. Forbes
Markedssvikt er et kjent fenomen. Dessverre har noen en tendens til å sammenligne et imperfekt marked med en ide om en perfekt offentlig sektor.

I virkelighetens verden er også offentlig sektor preget av feil og mangler, av politisk svikt. Teorien som behandler dette kalles public-choice-teori. Gjennom kunnskap om public-choice teori kan markedsløsninger vurderes opp mot et realistisk bilde av offentlig sektor.

Public choice teori har ulike retninger.

Innhold
- Forsiden
- Oversikt
- Markedssvikt
- Politisk svikt
- Sentrale tenkere
- Linker